Înființarea a două centre de backup   

–         Asigurare backup curent pentru continuarea activității