Oferim servicii de management de proiect pentru şantiere de construcţii:

    • Elaborarea bugetului și planului de afaceri

    • Sprijin pentru negocierea contractelor de închiriere.

    • Servicii autorizate de monitorizare și evaluare (M&E) în etapele de proiectare, implementare și recepție.

    • Documentație pentru licitații, achiziții și negociere de contracte.

    • Evaluarea tehnică și financiară a subcontractanților/furnizorilor.

    • Management de șantiere de construcții.

    • Management financiar și auditare.

    • Controlul calității, managementul problemelor și al schimbării.

    • Planificare, control și raportare.